Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Στην Ελλάδα η παραγωγή ενέργειας βασίζεται κυρίως σε ρυπογόνα καύσιμα όπως ο λιγνίτης και το πετρέλαιο. Περίπου 40 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνονται κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα από την ενέργεια που καταναλώνουμε κυρίως για φωτισμό, ψύξη, θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού κλπ, στα ιδιωτικά, εμπορικά και δημόσια κτίρια. Πολλές από τις παραπάνω εκπομπές μπορούν να μειωθούν δραστικά αν σταματήσουμε να είμαστε σπάταλοι και προβούμε στην χρήση κάποιων εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Η πράσινη ενέργεια είναι σημαντική για το περιβάλλον αλλά και για το σπίτι σας όταν συνοδεύεται από υψηλή τεχνογνωσία, υπεύθυνες λύσεις και εφαρμογές.

Φιλοσοφία μας είναι η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που προσφέρει η φύση, προκειμένου να προσφέρουμε την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λύση στους πελάτες μας.

Μερικές “πράσινες” επιλογές:

  • Φωτοβολταïκά
  • Αιολικά πάρκα/μονάδες
  • Ηλιοθερμικές Αντλίες Θερμότητας
  • Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας

 
Η MPAdomus έχει την δυνατότητα παροχής αδειών και πιστοποιητικών, μελέτης και κατασκευής καθώς και την τεχνική υποστήριξη/συντήρηση όλων των μονάδων. Επίσης μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση ιδανικού οικοπέδου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων.